Turkmen president, Azeri foreign minister discuss ties