Bulgaria's president to visit Azerbaijan Monday Bulgaria's president to visit Azerbaijan Monday