Turkey's religious heartland enjoys AKP prosperity Turkey's religious heartland enjoys AKP prosperity