<OBYEKTİVDƏ: Valideynlər məktəbli geyimlərindən razıdırlarmı? OBYEKTİVDƏ: Valideynlər məktəbli geyimlərindən razıdırlarmı?