<Daha bir dövlət komitəsi 70 iş yeri təklif edir Daha bir dövlət komitəsi 70 iş yeri təklif edir